Large large fire tornado sept2014 v1 page 1

BUSINESS MODEL KINETIC HUMOR

Ontwerp business model voor Kinetic Humor, kinetichumor.nl


Voor onder andere Kinetic Humor is een business model gerealiseerd. Deze succesvolle ‘hobby’ blijkt een (inter)nationaal succes onder festivals! Zdma ontwierp een business model om deze onderneming te laten groeien. Uitvoer: oktober 2014 tot heden. kinetichumor.nl